Družbena odgovornost

Varujemo okolje

Proizvodnja oken in vrat je okolju prijazna, saj ne ustvarja odpadkov, ki jih ne bi bilo mogoče reciklirati. V proizvodnem procesu se pojavljajo tri skupine odpadkov: plastični in aluminijasti ostanki od proizvodnje, stara odpadna okna z gradbišč ter komunalni odpadki (v glavnem papir). Skupaj z usposobljenimi podizvajalci skrbimo za njihov odvoz, uničenje ali reciklažo.

Aktivni v lokalni skupnosti

Osnovna dejavnost podjetja Al-plast, proizvodnja oken in vrat, je močno vpeta v lokalno okolje. Tudi zato se v podjetju čutimo dolžne v lokalno okolje vračati del sredstev. To počnemo s finančno pomočjo in številnimi sponzorstvi manjših športnih in kulturnih društev, pa tudi z našimi promocijskimi izdelki, ki jih prispevamo za razne srečelove šolske mladine, društev in drugih interesnih skupin v lokalnem okolju.