Protipožarni elementi

Protipožarni elementi

V podjetju izdelujemo ALU požarne elemente razreda EI30.

Cilj požarne zaščite v objektu je zavarovanje oseb in premoženja v največji možni meri. Namen ALU požarnih elementov je ločiti različne požarne sektorje, povezovanje evakuacijskih poti, skratka elementi so prisotni tam, kjer je to predpisano in zahtevano.

Požarna odpornost 30min!
ALU požarni elementi razreda EI30, morajo poleg plamenov in dimnih plinov zaustaviti tudi vročino in sevanje vsaj za 30min pri maksimalni toplotni obremenitvi na element. Oviranje prehoda vročine mora biti tako učinkovito, da se površina stekla, ki ni izpostavljena neposrednim plamenom, ne segreje več kot 140K. Zaradi te zahteve so stekla in polnila relativno težka in debela.

Vsi elementi so narejeni oz visokokvalitetnih profilov znamke SCHÜCO.

Vsi elementi so izdelani v skladu s Slovenskim tehničnim soglasjem- STS