O Podjetju

Podjetje AL-PLAST d.o.o. nadaljuje tradicijo in dokazano kvaliteto izdelkov in proizvodov, kar potrjujejo številne zadovoljne stranke po Sloveniji. Pri izdelavi naših izdelkov uporabljamo najsodobnejše tehnologije in upoštevamo želje naročnikov. Za izdelavo ALU elementov uporabljamo materiale ALU-K, za PVC elemente material TROCAL, za protipožarna vrata pa BEMO.

Sodobni materiali in tehnologija izdelave ter stalna kontrola proizvodov zagotavlja izdelkom AL-PLAST visoko kvaliteto in vrhunsko funkcionalnost. Naši izdelki izpolnjujejo naslednje zahteve:

Vizija, poslanstvo


Vizija

Postali bomo podjetje, prepoznavno po kakovostnih celovitih rešitvah, zadovoljnih kupcih in zaposlenih.


Poslanstvo

Kupcem pri njihovih odločitvah svetujemo s kakovostnimi celovitimi rešitvami, ki zajemajo brezplačno izmero, svetovanje na objektu, izdelavo, montažo in servisno dejavnost. Vsak sodelavec s svojim znanjem in delom soustvarja navdušenje naših kupcev ter je ponosen, da je del AL-PLASTa.


Kakovost

Vsa proizvodnja, od faze načrtovanja profilov, preučevanja končnega izdelka, elektroeloksaže do prašnega barvanja profilov, poteka po izpolnjenih tehnoloških postopkih. Dodatno potrditev naše kvalitete in zmogljivost dokazujejo tudi atesti opravljeni v največjih evropskih inštitutih. Za obešene fasade kot tudi za okenske in vratne sisteme imamo izpolnjene vse zahteve po evropskih standardih EN 14351-1 in EN 13830 za označitev izdelkov s CE znakom. Naši sistemi izpolnjujejo tudi vse strožje zahteve po vedno višji toplotni izolativnosti profilov (PURES 2010 – pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah).

Družbena odgovornost


Varujemo okolje

Proizvodnja oken in vrat je okolju prijazna, saj ne ustvarja odpadkov, ki jih ne bi bilo mogoče reciklirati. V proizvodnem procesu se pojavljajo tri skupine odpadkov: plastični in aluminijasti ostanki od proizvodnje, stara odpadna okna z gradbišč ter komunalni odpadki (v glavnem papir). Skupaj z usposobljenimi podizvajalci skrbimo za njihov odvoz, uničenje ali reciklažo.

Aktivni v lokalni skupnosti

Osnovna dejavnost podjetja Al-plast, proizvodnja oken in vrat, je močno vpeta v lokalno okolje. Tudi zato se v podjetju čutimo dolžne v lokalno okolje vračati del sredstev. To počnemo s finančno pomočjo in številnimi sponzorstvi manjših športnih in kulturnih društev, pa tudi z našimi promocijskimi izdelki, ki jih prispevamo za razne srečelove šolske mladine, društev in drugih interesnih skupin v lokalnem okolju.